Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wybór najkorzystniejszy oferty - IV etap budowy strażnicy dla KP PSP w Śremie - wentylacje mechaniczne i klimatyzacja

Śrem, dnia 23.07.2014 rok

PT.2370.5.6.2014

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro pod nazwą

                  IV etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Wentylacje mechaniczne i klimatyzacja PT.2370.5.2014”

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz 907, 984,1047,1473) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia w pod nazwą
IV etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Wentylacje mechaniczne i klimatyzacja PT.2370.5.2014 dokonano wyboru najkorzystniej oferty.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

wartość brutto

1.

KONSORCJUM:

 

 

  1. LIDER KONSORCJUM

Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej

PIOTROWSKI Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 31

61-361 Poznań

 

 

  1. CZŁONEK KONSORCJUM

Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej

Włodzimierz Piotrowski

ul. Zieliniec 20

61-058 Poznań

 

Nr tel. 618775219

Nr fax 616530802

e:mail : biuro@pis-piotrowski.pl

 

 

 

840.209,20 zł

pkt 100

 

2.

 

COMPLEX INSTAL

MARCIN GRYGIER

ul. Piłsudskiego 5/2

63-100 Śrem

 

 Nr tel. 600 855 161

Nr fax 612830445

e:mail: complexinstal@o2.pl

 

973.315,64

pkt 86

 

  1.  

 

INWEST LIM SP. Z O.O. SP. K.

ul. Grunwaldzka 475

62-064 Plewiska

 

nr tel. 616536694

nr fax. 616536694

e:mail markar@info.net.pl

 

1.072.202,14 zł

pkt 78

 

Wybrano ofertę nr 1:

  1. LIDER KONSORCJUM

Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej

PIOTROWSKI Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 31

61-361 Poznań

 

 

  1. CZŁONEK KONSORCJUM

Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej

Włodzimierz Piotrowski

ul. Zieliniec 20

61-058 Poznań

 

Nr tel. 618775219

Nr fax 616530802

e:mail : biuro@pis-piotrowski.pl

 

Wartość brutto za cały okres trwania umowy –  840.209,20 zł brutto

 

uzasadnienie

 

Oferta zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Jedynym kryterium wyboru była cena.

 

 

II. W toku prowadzonego postępowania w formie przetargu nieograniczonego pod nazwą IV etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Wentylacje mechaniczne i klimatyzacja PT.2370.5.2014  Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym  postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty, a tym samym nie wykluczono żadnego Wykonawcy

 

 

III. Zgodnie z art. 94. ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz 907,984,1047,1473) umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. .183 , w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust 2.

 

W związku z powyższym zaprasza się firmę:

 

KONSORCJUM:

 

  1. LIDER KONSORCJUM

Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej

PIOTROWSKI Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 31

61-361 Poznań

 

 

  1. CZŁONEK KONSORCJUM

Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej

Włodzimierz Piotrowski

ul. Zieliniec 20

61-058 Poznań

 

w dniu 04.08.2014 rok godz.12:00 do siedziby Zamawiającego tj. KP PSP Śrem, Pl. Straży Pożarnej 1, 63-100 Śrem, celem podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".