Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Udzielenie odpowiedzi do SIWZ 23.09.2014 r - Roboty dekarskie- Pokrycie dachowe nad częścią socjalną

Śrem, dnia 23.09.2014 r.

PT.2370.7.2.3.2014

 

 

 

dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro pod nazwą : „IV etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie- Roboty dekarskie – Pokrycie dachowe nad częścią socjalną” PT.2370.7.2014

 

UDZIELENIE ODPOWIEDZI

do specyfikacji

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz 984,1047,1473 oraz z 2014 r. poz. 423,768,811,915), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
IV etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie Roboty dekarskie-Pokrycie dachowe nad częścią socjalną” PT.2370.7.2014 , do Zamawiającego zostały wniesione przez Wykonawcę niżej przytoczone pytania:

 

 

Pytanie nr 1:

W przedmiarze robót w poz. 6, do wykonania obróbek wpisana jest blacha aluminiowa , gr 2 mm , ral 9006. W STWiORB do wykonania obróbek przyjęta jest blacha ty-cynk. Proszę o wyjaśnienie, która blacha ma być wyceniona i jakiej grubości.

Odpowiedź nr 1:

w wycenie należy przyjąć blachę gr. 2 mm aluminiową , malowaną w kolorze ral 9006

 

Pytanie nr 2:

W STWiORB , w zakresie prac do wykonania, przyjęte jest wykonanie rur spustowych i rynie. W przedmiarze brak tych pozycji. Proszę o zmianę Przedmiaru, jeżeli prace te mają być wykonane.

Odpowiedź nr 2:

obecny zakres prac nie uwzględnia montażu rynien, rynny są już zamontowane

 

Pytanie nr 3:

W STWiORB 02.14; pkt 1.3, w zakresie prac do wykonania, przyjęte jest wykonanie pokrycie dachu, tarasu, zadaszeń nad bramami membraną EPDM NRO. Zarówno     w przedmiarze jak i w SIWZ , jako pokrycie dachu przyjęto papę w/k. Proszę             o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź nr 3:

Na budynku planowany jest montaż papy termozgrzewalnej i tą należy przyjąć           w wycenie

 

Pytanie nr 4:

W Przedmiarze robót , nie ma przyjętych kosztów postawienia i pracy rusztowań , ani kosztów wywozu i utylizacji odpadów. Proszę o uzupełnienie Przedmiaru o te pozycje.

Odpowiedź nr 4:

Wykonanie pokrycia dachu nie wymaga pracy rusztowań- dach z attykami. Materiały z demontażu ( stare obróbki z blachy) należy pozostawić na terenie budowy             w miejscu wskazanym przez inwestora.

 

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.kppspsrem.bip.net.pl.

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy uwzględnić je w składanych ofertach.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".