Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zagrożenia pożarowe związane z rolnictwem

Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

  • stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
  • stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu na-pędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
  • ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
  • zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;
  • zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;
  • przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;
  • wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione.
Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.

Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.
Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
1) od budynków wykonanych z materiałów:
a) palnych — 30 m,
b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym — 20 m;
2) od dróg publicznych i torów kolejowych — 30 m;
3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki — 10 m;
4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia — 30 m;
5) od lasów i terenów zalesionych — 100 m;
6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe — 30 m.
Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.
Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Gaśnice w kombajnach

Wiele kontrowersji budzi konieczność wyposażenia kombajnów i maszyn rolniczych w podręczny sprzęt gaśniczy. Z uwagi na rodzaj zagrożenia - mała gaśnica wystarczy jedynie dla formalności. Spełnione bowiem zostają przepisy prawa o ruchu drogowym. Na polu jednak zagrożenie pożarem z uwagi na bliskość maszyny i materiałów łatwopalnych jest bardzo wysokie. Dlatego kombajn powinien być wyposażony w co najmniej dwie gaśnice proszkowe
GP-6 zawierające po 6 kg środka gaśniczego służącego do gaszenia pożarów grupy A, B, C. Ponadto do gaszenia materiałów w miejscu omłotu np. słomy na polu czy plew należy mieć pod ręką gaśnicę wodno-pianową GWP-6 (lub większą GWP-9, GWP-12). Gaśnica płynowa, z uwagi na zawartość wody ma za zadanie zmniejszenie temperatury palącej się substancji oraz naniesienie piany, co ogranicza dostęp tlenu do palącej się substancji. Z kolei gaśnica proszkowa – nadaje się do stłumienia zarzewia pożaru. Lokalizacja gaśnic powinna umożliwiać jak najszybszy do nich dostęp, dlatego w kabinie kombajnu najlepiej mieć gaśnicę proszkową. Dobrze jest jednak taką samą zamocować przy komorze silnika. Z uwagi na to, że silnik stanowi źródło wysokiej temperatury oraz miejsce, gdzie znajdują się łatwopalne substancje - tam też łatwo o pojawienie się ognia. Gaśnica pianowa – z uwagi na zawartość wody – powinna znajdować się w okolicy wylotu słomy i plew. Z wyposażenia z pewnością wykluczyć należy gaśnice na dwutlenek węgla (CO2) ze względu na ich niewielki zasięg działania oraz bardzo niską temperaturę środka gaśniczego, który dla rozgrzanych elementów maszyn i silników będzie zabójczy.
Nie ma szczegółowych wytycznych w zakresie wyposażenia w gaśnice kombajnów zbożowych. Gaśnica 2 kg wymagana jest przez przepisy o ruchu drogowym, a dodatkowa 6 kg proszkowa ABC to gaśnica wymagana dla pojazdów ciężarowych i wielkogabarytowych. Takie wymagania - czyli GP 2 + GP 6 stosowane są również jako minimum przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe aby w ogóle rozpocząć rozmowę o ubezpieczeniu. Na kombajnie dodatkowo zaleca się umieścić łopaty i tłumice, które w przypadku zapalenia się ścierniska są narzędziami wprost nieocenionymi.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".