Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Śremie


STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚREMIE


Adres: ul. Plac Straży Pożarnej nr 1
63-100  Śrem
 

I

 

Do podstawowych obowiązków Dyżurnego Operacyjnego Powiatu  należy:

 

1)

Znajomość aktualnych danych operacyjnych z terenu powiatu, a przede wszystkim dokładną znajomość stanu sił i środków ratowniczych będących
w dyspozycji podczas służby,

 

2)

Dokonywanie bieżącej analizy i oceny sytuacji na terenie powiatu w tym zdarzeń, wymagających podjęcia działań ratowniczych. Wnioski z tej oceny należy przedstawić Kierownikowi Sekcji ds. Operacyjno – Szkoleniowych.

 

3)

Przyjmowanie zgłoszeń i meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w akcjach ratowniczo - gaśniczych, wypadkach śmiertelnych oraz charakterystycznych zdarzeniach.

 

4)

Przyjmowanie zgłoszeń i meldunków o pożarach, klęskach żywiołowych, katastrofach technicznych, chemicznych i ekologicznych na terenie powiatu.

 

5)

Dysponowanie siłami i środkami operacyjnymi Powiatu.

 

6)

Powiadamianie i dysponowanie Oficera w dyspozycji Komendanta Powiatowego PSP:

-         dysponowanie do zdarzeń podczas których brak jest informacji ze zdarzenia, a działania prowadzone są tylko przez jednostki OSP,

-         dysponowanie do zdarzeń w których są ofiary śmiertelne w ludziach,

-         powiadomienie o zdarzeniach w których występuje powyżej dwóch rannych,

-         dysponowanie do zdarzeń w których wystąpiło zagrożenie lub skażenie środowiska naturalnego,

-         powiadomienie o zdarzeniach w których są straty materialne znacznych rozmiarów (pow. 25000zł),

-         dysponowanie do pożarów zaliczanych statystycznie do dużych i bardzo dużych,

-         dysponowanie na polecenie Dowódcy JRG lub Zastępcy Dowódcy JRG kierujących działaniami ratowniczymi,

-         dysponowanie w sytuacjach przewidzianych procedurami postępowania ujętych w Planie Ratowniczym Powiatu Śremskiego.

 

7)

Powiadamianie i dysponowanie Dowódcy lub Zastępcy dowódcy JRG w Śremie:

-         dysponowanie do zdarzeń w których są ofiary śmiertelne w ludziach,

-         powiadomienie o zdarzeniach w których występuje więcej niż jeden ranny,

-         dysponowanie do zdarzeń w których wystąpiło zagrożenie lub skażenie środowiska naturalnego,

-         powiadomienie o zdarzeniach w których są straty materialne znacznych rozmiarów (pow. 25000zł),

-         dysponowanie w sytuacjach przewidzianych procedurami postępowania ujętych w Planie Ratowniczym Powiatu Śremskiego,

-         dysponowanie do pożarów zaliczanych statystycznie do średnich, dużych i bardzo dużych,

-         dysponowanie na żądanie Kierownika Działań Ratowniczych (KDR),

-         powiadamianie o zdarzeniach do których zostały zadysponowane więcej niż jeden zastęp.

 

8)

Powiadomienie lokalnych władz samorządowych w przypadku:

-         nadzwyczajnego zagrożenia środowiska,

-         zdarzeń, które spowodowały zniszczenie lokali mieszkaniowych,

-         na polecenie dowódcy akcji,

-         sytuacjach przewidzianych procedurami postępowania ujętych w Planie Ratowniczym Powiatu Śremskiego,

 

9)

Powiadomienie nadzoru budowlanego w przypadku zdarzeń, które spowodowały naruszenie konstrukcji budynku.

 

10)

Powiadomienie Urzędu Dozoru Technicznego o zdarzeniach z udziałem urządzeń ciśnieniowych.

 

11)

Udzielanie informacji i danych niezbędnych kierującemu działaniami ratowniczymi.

 

12)

Przekazywanie informacji do SKKW oraz żądanie pomocy w przypadkach koniecznych.

 

13)

Nadzorowanie pracy w sieci radiowej PSP na terenie powiatu.

 

14)

Uruchamianie systemu alarmowego powiadamiania stanu osobowego jednostki PSP - na polecenie właściwych przełożonych,

 

15)

Terminowe i dokładne prowadzenie obowiązującej ewidencji zaistniałych zdarzeń i dokumentacji operacyjnej oraz pomocniczej SKKP ,

 

16)

Dysponowanie w uzgodnieniu z Komendantem Powiatowym PSP sztabu Komendy Powiatowej PSP lub innych osób funkcyjnych w zależności od potrzeb akcji ratowniczo - gaśniczych

 

17)

Nadzór i aktualizacja danych zawartych w Komputerowym Systemie Wspomagania Dowodzenia (SWD).

 

18)

Przyjmowanie poczty elektronicznej oraz systematyczne przekazywanie jej do sekretariatu Komendy Powiatowej PSP.

 

19)

Fakt odbioru poczty, nadania i odbioru faksu odnotować w książce korespondencyjnej.

 

20)

Prowadzenie ewidencji rozmów telefonicznych łączonych przez SKKP.

 

21)

Obsługa urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie stanowiska.

 

22)

Utrzymanie czystości w SKKP.

II

 

Służba w SKKP pełniona jest w systemie zmianowym, tj. 12/24 12/48 

III

 

Przyjmowanie i zdawanie służby odbywa się o godz.08:00 i 20:00 w  pomieszczeniach Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego, następnie DOP /zdający służbę/ - zdaje raport z przebiegu służby /za dobę/ u Komendanta Powiatowego PSP. 


Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".