Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty instalacyjne elektryczne, Roboty budowlane

Śrem, dnia 29.11.2013 rok

PT.2370.35.6.2013

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 euro pod nazwą

                  III etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Roboty instalacyjne elektryczne, Roboty Budowlane PT.2370.35.2013”

 

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz 907) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia w pod nazwą
III etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Roboty instalacyjne elektryczne, Roboty budowlane  PT.2370.35.2013 dokonano wyboru najkorzystniej oferty.

 

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

wartość brutto

1.

 

Lensystem Jacek Lenkowski

Ul. Działyńskich 22

63-000 Środa Wlkp

Fax: 61 2852624

E:mail: jacek@lenkowski.pl

 

293.970,00 zł

94 pkt

2.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Michał Janowski

Ul. Powstańców Wlkp 7d

63-100 Śrem

Tel.512 313 900

e:mail: spiner@op.pl

274.325,14 zł

100 pkt

 

 

Wybrano ofertę nr 2:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Michał Janowski

ul. Powstańców Wlkp 7d

63-100 Śrem

 

Wartość brutto za cały okres trwania umowy – 274.325,14 zł brutto

 

uzasadnienie

 

Oferta zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Jedynym kryterium wyboru była cena.

 

 

II. W toku prowadzonego postępowania w formie przetargu nieograniczonego pod nazwą III etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Roboty instalacyjne elektryczne, Roboty budowlane PT.2370.35.2013  Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym  postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty, a tym samym nie wykluczono żadnego Wykonawcy

 

 

III. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3, 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz 907) umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może zawrzeć umowę  w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust.1 ustawy, jeżeli nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

 

W związku z powyższym zaprasza się firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Janowski , Ul. Powstańców Wlkp 7d, 63-100 Śrem w dniu 03.12.2013 rok godz.12:00 do siedziby Zamawiającego tj. KP PSP Śrem, Pl. Straży Pożarnej 1, 63-100 Śrem, celem podpisania umowy.

 

                  Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2013 poz 907 )  Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania pisma na numer faksu Zamawiającego  tj. 61 8984962.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".