Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Udzielanie odpowiedzi

Śrem, dnia 27.03.2014r.

PT.2370.3.2.2.2014

 

 

dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000.euro pod nazwą : „IV etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie- Kanalizacja deszczowa” PT.2370.3.2014

 

 

Udzielenie odpowiedzi

do specyfikacji

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 poz 907, 984, 1047, 1473), do Zamawiającego zostały wniesione przez Wykonawcę, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
IV etap budowy strażnicy
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie
Kanalizacja deszczowa
PT.2370.3.2014 ,  niżej przytoczone pytania:

 

Pytanie 1

Mając na uwadze ryczałtową formę wynagrodzenia proszę o zamieszczenie badań geotechnicznych terenu, w celu oszacowania, czy konieczne będzie odwodnienie wykopu oraz proszę o informację jak zostaną rozliczone koszty pompowań               w przypadku braku w/w badań, oraz proszę o informację dotyczącą o technologii odwodnienia

 

Odpowiedź 1:

 KP PSP w Śremie nie dysponuje w/w badaniami geotechnicznymi. W przypadku występowania wód gruntowych koszty związane z pompowniami  i odwodnieniem wykopu ponosi wykonawca. Technologia wykonywania odwodnień wykopu dowolna.

 

 

 

 

Pytanie 2

Zamawiający w dokumentacji – „kanal deszczowa” zamieścił 2 profile, opisane jako profil kanalizacji deszczowej cz1 i cz2, otwierając te załączniki okazuje się że są to profile kanalizacji sanitarnej która nie wchodzi w skład zamówienia

 

Odpowiedź 2:

Nastąpiła pomyłka przy umieszczaniu załączników. W związku z powyższym na stronie Zamawiającego umieszczono poprawne rysunki profili kanalizacji deszczowej.

 

Pytanie 3:

Kanalizacji deszczowej zamieszczony jest tylko profil odcinków D-D6. W kosztorysie pojawia się mowa o studniach D1-D15 i D17-D23. Na żadnym rysunku, ani w opisie nie ma informacji o studniach D1-D15 i D17-D23. Proszę o zamieszczenie planu sytuacyjnego wraz z opisami i profilami.

 

Odpowiedź 3:

 Informację na temat studni zawiera się w załączonych rysunkach profili kanalizacji deszczowej.

 

Pytanie 4:

Proszę o zmianę wymagań posiadania osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowana robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlnej na uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – właściwych dla przedmioty zamówienia

 

Odpowiedź 4:

Zmienia się wymagania dotyczące osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami,  w specjalności  konstrukcyjno- budowlanej na uprawnienia      w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

 

Pytanie 5:

W dokumentacji projektowej „kanal deszczowa” pojawiła się mowa o rurociągach drenarskich 75 x 5,0. Proszę o informację czy wykonanie ich także wchodzi w skład zamówienia

 

Odpowiedź 5:

Rury drenarskie nie wchodzą w skład zamówienia będą realizowane w kolejnym etapie budowy.

Załączniki

odpowiedzi do siwz nr 1 na www (18.3kB) Zapisz dokument  
IS_04 -Profil kanalizacji deszczowej cz.1 27.04 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IS_05 -Profil kanalizacji deszczowej cz.2 27.04 (781.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".