Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

wybór oferty IV etap budowy KP PSP w Śremie Kanalizacja deszczowa

Śrem, dnia 09.04.2014 rok

PT.2370.3.9.2014

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro pod nazwą

                  IV etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Kanalizacja deszczowa PT.2370.3.2014”

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz 907, 984,1047,1473) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia w pod nazwą
IV etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Kanalizacja deszczowa  PT.2370.3.2014 dokonano wyboru najkorzystniej oferty.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

wartość brutto

1.

 

COMPLEX INSTAL

Marcin Grygier

ul. Piłsudskiego 5/2

63-100 Śrem

Tel. 600 855 161

e:mail: complexinstal@o2.pl

 

353.535,16 zł

100 pkt

 

Wybrano ofertę nr 1:

COMPLEX INSTAL

Marcin Grygier

ul. Piłsudskiego 5/2

63-100 Śrem

Wartość brutto za cały okres trwania umowy – 353.535,16 zł brutto

 

 

uzasadnienie

 

Oferta zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Jedynym kryterium wyboru była cena.

 

 

II. W toku prowadzonego postępowania w formie przetargu nieograniczonego pod nazwą IV etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Kanalizacja deszczowa PT.2370.3.2014  Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym  postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty, a tym samym nie wykluczono żadnego Wykonawcy

 

 

III. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3, 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz 907,984,1047,1473) umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może zawrzeć umowę  w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust.1 ustawy, jeżeli nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

W związku z powyższym zaprasza się firmę COMPLEX INSTAL Marcin Grygier, ul. Piłsudskiego 5/2, 63-100 Śrem w dniu 15.04.2014 rok godz.12:00 do siedziby Zamawiającego tj. KP PSP Śrem, Pl. Straży Pożarnej 1, 63-100 Śrem, celem podpisania umowy.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".