Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

wybór najkorzystniejszej oferty PT.2370.09.2015 06.08.2015 r.

Śrem, dnia 06.08.2015 rok

Numer sprawy PT.2370.9.2015

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro pod nazwą

                  V etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Elewacja budynku, klatka schodowa zewnętrzna, śmietnik, ogrodzenie, instalacja odgromowa  PT.2370.9.2015”

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź, zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia w pod nazwą V etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Elewacja budynku, klatka schodowa zewnętrzna, śmietnik, ogrodzenie, instalacja odgromowa  PT.2370.9.2015 dokonano wyboru najkorzystniej oferty.

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

wartość brutto / termin wykonania przedmiotu zamówienia / łączna ilość punktów

1.

 

INWEST LIM SP. Z O.O. SP. K.

UL. GRUNWALDZKA 475

62-064 PLEWISKA

 

TEL/FAX 061 653 66 94

e:mail: info@inwestlim.pl

 

1.464.618,13 zł / 75 dni / 100 pkt

 

 

Wybrano ofertę nr 1:

 INWEST LIM SP. Z O.O. SP. K.

UL. GRUNWALDZKA 475

62-064 PLEWISKA

 

Wartość brutto za cały okres trwania umowy –  1.464.618,13 zł brutto

 

uzasadnienie

 

Oferta zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Kryterium wyboru  oferty  była cena (waga 80%) i termin wykonania przedmiotu zamówienia (waga 20%).

 

 

II. W toku prowadzonego postępowania w formie przetargu nieograniczonego pod nazwą V etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Elewacja budynku, klatka schodowa zewnętrzna, śmietnik, ogrodzenie, instalacja odgromowa PT.2370.9.2015  Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym  postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty, a tym samym nie wykluczono żadnego Wykonawcy

 

 

III. Zgodnie z art. 94. ust 2 pkt 1a, 3 i 3a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz 907 z późn. zm.) umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może zawrzeć przed upływem terminów, których mowa w art. 94 ust 1 ustawy Pzp.

W związku z powyższym zaprasza się firmę:

 

INWEST LIM SP. Z O.O. SP. K.

UL. GRUNWALDZKA 475

62-064 PLEWISKA

 

w dniu 14.08.2015 rok godz.12:00 do siedziby Zamawiającego tj. KP PSP Śrem, Pl. Straży Pożarnej 1, 63-100 Śrem, celem podpisania umowy.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".