Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wybór najkorzystniejszej oferty 16.11.2015

Śrem, dnia 16.11.2015 rok

Numer sprawy PT.2370.13.2015

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro pod nazwą

                  V etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Roboty drogowe PT.2370.13.2015”

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia w pod nazwą V etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Roboty drogowe PT.2370.13.2015 dokonano wyboru najkorzystniej oferty.

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

wartość brutto

termin wykonania przedmiotu zamówienia

łączna ilość punktów

1.

 

Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa

INWEST- BRUK Paweł Tomczyk

Ul. Ogrodowa 2a

63-100 Śrem

Tel. 602 251 731

E:mail mpbruk@wp.pl

 

226.182,98 zł

16 grudzień 2015 r

100 pkt

2.

 

KOMPLEX-BRUK S.C

R.Kociałkowski –D.Kurzawa

Ul. Chopina 4/90

63-100 Śrem

Tel. 606 856 268

E:mail komplexbruk.r.k@gmail.com

 

256.200,17 zł

18 grudzień 2015 r

89 pkt

3.

 

INWEST LIM SP. Z O.O.  SP. K.

UL. GRUNWALDZKA 475

62-064 PLEWISKA

 

TEL/FAX 061 653 66 94

e:mail: info@inwestlim.pl

 

318.859,67 zł

17 grudzień 2015

76 pkt

 

4.

 

PUB BRUKPOL S.C.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

Tel. 603 954 888

E:mail brukpol@gazeta.pl

 

321.349,87 zł

18 grudzień 2015

75 pkt

 

Wybrano ofertę nr 1:

Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa

INWEST- BRUK Paweł Tomczyk

Ul. Ogrodowa 2a

63-100 Śrem

Wartość brutto za cały okres trwania umowy –  226.182,98 zł brutto

 

uzasadnienie

 

Oferta zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Kryterium wyboru  oferty  była cena (waga 80%) i termin wykonania przedmiotu zamówienia (waga 20%).

 

II. W toku prowadzonego postępowania w formie przetargu nieograniczonego pod nazwą V etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Roboty drogowe PT.2370.13.2015  Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym  postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty, a tym samym nie wykluczono żadnego Wykonawcy

 

III. Zgodnie z art. 94. ust 2 pkt  3 i 3a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz 907 z późn. zm.) umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może zawrzeć przed upływem terminów, których mowa w art. 94 ust 1 ustawy Pzp.

W związku z powyższym zaprasza się firmę:

Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa

INWEST- BRUK Paweł Tomczyk

Ul. Ogrodowa 2a

63-100 Śrem

Tel. 602 251 731

E:mail mpbruk@wp.pl

 

w dniu 19.11.2015 rok godz.12:00 do siedziby Zamawiającego tj. KP PSP Śrem, Pl. Straży Pożarnej 1, 63-100 Śrem, celem podpisania umowy.

 

                  Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2013 poz 907 z późn. zm. )  Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania pisma na numer faksu Zamawiającego  tj. 61 8984962 lub e:mail kppspsrem@psp.wlkp.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".