Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Mapa biuletynu


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
    START (1)
    INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU (1)
    STATUS PRAWNY (1)
    AKTY PRAWNE (4)
    MAJĄTEK KOMENDY (1)
    SCHEMAT ORGANIZACYJNY KP PSP W ŚREMIE (1)
    KIEROWNICTWO - ZADANIA I KOMPETENCJE (0)
        KOMENDANT POWIATOWY (5)
        ZASTĘPCA KOMENDANTA (4)
        KOMÓRKI ORGANIZACYJNE KP PSP (0)
            Samodzielne stanowisko pracy ds.Finansów (1)
            Sekcja ds. kwatermistrzowsko-technicznych (1)
            Sekcja ds. organizacyjno - kadrowych (1)
            Wydział Operacyjno - Szkoleniowy (2)
            Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza (1)
            Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Śremie (1)
            Rzecznik prasowy KP PSP w Śremie (1)
            Samodzielne stanowisko ds. kontrolno rozpoznawczych (0)
    SKARGI I WNIOSKI (2)
    HISTORIA (0)
        POCZET KOMENDANTÓW (1)
        DZIEJE USTROJOWE (7)

Obsługa interesantów
    ZAŁATWIANIE SPRAW (1)
    PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (1)
    PRZETARGI 2017 ROK (0)
        powyżej 30.000 euro (14)
    PRZETARGI 2016 ROK (0)
        PONIŻEJ 30.000 EURO (0)
            DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ PIŚMIENNYCH (2)
            DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI (2)
            WYKONANIE PROJEKTU ZAMIENNEGO (2)
        POWYŻEJ 30.000 EURO (0)
            VI etap budowy strażnicy dla KP PSP w Śremie - zagospodarowanie terenu (1)
                wybór najkorzystniejszej oferty (1)
            VI etap budowy strażnicy dla KP PSP w Śremie - roboty wykończeniowe w wozowni (2)
            VI etap budowy straznicy dla KP PSP w Śremie - posadzka w wozowni (4)
    PRZETARGI 2015 ROK (0)
        PONIŻEJ 30.000 EURO (0)
            DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ PIŚMIENNYCH (2)
            DOSTAWA ŚRODKOW CZYSTOŚCI (1)
                wybór oferty dostawa środków czystości do KP PSP w Śremie PT.2370.3.2015 (1)
        POWYŻEJ 30.000 EURO (0)
            V etap budowy strażnicy dla KP PSP w Śremie - Bramy garażowe (1)
                udzielenie odpowiedzi do SIWZ 03.04.2015 (1)
                udzielenie odpowiedzi do SIWZ 03.04.2015 (1)
                wybór najkorzystniejszej oferty (1)
            V etap budowy straznicy dla KP PSP w Śremie- Elewacja budynku, klatka schodowa, smietnik, ogrodzenie, instalacja odgromowa (1)
                wybór najkorzystniejszej oferty 06.08.2015 PT.2370.09.2015 (1)
            V etap budowy straznicy dla KP PSP w Śremie - roboty drogowe (1)
                wybór najkorzystniejszej oferty 16.11.2015 rok (1)
    PRZETARGI 2014 ROK (10)
        IV etap budowy KP PSP Śrem- kanalizacja deszczowa (1)
            ogłoszenie o zaminie ogłoszenia (1)
                odpowiedzi do SIWZ - IV etap budowy KP PSP w Śremie Kanalizacja deszczowa (1)
            wybór oferty IV etap budowy strażnicy dla KP PSP Śrem -Kanalizacja deszczowa (1)
    PRZETARGI 2013 ROK (0)
        III etap budowy KP PSP w Śremie - wzmocnienie istniejącej konstrukcji - słup, roboty budowlane i instalacyjne (0)
            zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 30.07.2013 r. (1)
        III ETAP BUDOWY KP PSP w Śremie (0)
            zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu oferty 08.05.2013 (1)
            NOWE DOKUMENTY - 12.04.2013 r. (1)
            ZMIANA TREŚCI SIWZ - 12.04.2013 r. (1)
            ODPOWIEDZI DO SIWZ - 12.04.2013 r. (1)
            OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - 12.04.2013 r. (1)
            ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI- 09.04.2013 r. (1)
            ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI - 05.04.2013 r. (1)
            DODATKOWE DOKUMENTY - III ETAP BUDOWY (1)
            OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 04.04.2013 r (1)
            OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 03.04.2013 r. (1)
            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane_Śrem: III etap budowy strażnicy dla KP PSP w Śremie (1)
        III etap budowy KP PSP w Śremie - kotłownia, roboty budowlane (1)
        III etap budowy KP PSP w Śremie - Roboty instalacyjne elektryczne , Roboty budowlane (1)
            wybór najkorzystniejszej oferty, informacja o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty (1)
            zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty instalacyjne elktryczne, Roboty budowlane (1)
    PRZETARGI 2012 ROK (0)
        II ETAP BUDOWY KP PSP w Śremie_ROBOTY BUDOWLANE_18.10.2012r (0)
            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane_Śrem: II etap budowy strażnicy dla KP PSP w Śremie_18.10.2012r (2)
            WYBÓR OFERTY - Roboty budowlane _ 08.11.2012 r. (1)
            OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ROBOTY BUDOWLANE 15.11.2012 (1)
        II ETAP BUDOWY STRAZNICY KP PSP w Śremie - DACH NAD WOZOWNIĄ_11.09.2012 r. (0)
            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dach nad wozownią_ roboty budowlane_Śrem: II etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie (1)
        WYBÓR OFERTY - DACH NAD WOZOWNIĄ_11.09.2012 r.- II ETAP BUDOWY. (1)
        OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DACH NAD WOZOWNIĄ_24.10.2012 r. (1)
        II ETAP BUDOWY STRAZNICY KP PSP w Śremie (0)
            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane_Śrem: II etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie (1)
            Przedmiar robót (1)
            Dokumentacja ETAP II- Straż Pożarna (0)
                SZCZEGÓŁOWE SPECIFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT_ROBOTY BUDOWLANE (1)
                PSP_DOKUMENTACJA ZAMIENNA (1)
                PSP_TOM I_ZAGOSPODAROWANIE (1)
                PSP_TOM II_ARCHITEKTURA (1)
                PSP_TOM IV_KONSTRUKCJA (1)
        WYBÓR OFERTY - II ETAP BUDOWY STRAZNICY KP PSP w Śremie (3)
    OGŁOSZENIA (31)
    ZASADY PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY (1)
    INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU (0)

KP PSP w ŚREMIE - info
    SIEDZIBA KOMENDY POWIATOWEJ W ŚREMIE (1)
    O JEDNOSTCE RAT-GAŚNICZEJ (0)
        JRG ŚREM (1)
            Wyposażenie techniczne JRG (1)
            ZMIANA I (1)
            ZMIANA II (1)
            ZMIANA III (1)
            ĆWICZENIA, MANEWRY (2)
        FOTO GALERIA KP PSP nowe (14)
    JEDNOSTKI OSP powiatu śremskiego (0)
        ZARZĄD ODDZIAŁU POWIATOWEGO Z O S P RP (1)
        REGULAMINY i PRZEPISY (1)
    TECHNIKA (2)
    LINKI (5)

INFO REDAKCJI
    Redakcja (1)

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".