Zamknij okno

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie Wersja do druku Drukuj dokument

UDZIELENIE ODPOWIEDZI DO SIWZ 11.07.2014

Śrem, dnia 11.07.2014 r.

 

PT.2370.5.1.2014

 

 

 

 

 

dotyczy : przetargu nieograniczonego pod nazwą : „IV etap budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie- Wentylacje mechaniczne i klimatyzacja” PT.2370.5.2014

 

 

UDZIELENIE ODPOWIEDZI

do specyfikacji

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 poz 907,984,1047,1473), do Zamawiającego zostało wniesione przez Wykonawcę, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
IV etap budowy strażnicy
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie Wentylacje mechaniczne i klimatyzacja” PT.2370.5.2014
,  niżej przytoczone pytanie:

 

Pytanie nr 1:

W związku z załączeniem kserokopii wadium w formie niepieniężnej przy ofercie gdzie należy zamieścić oryginał ww. wadium w jakim terminie i miejscu go złożyć.

 

Odpowiedź nr 1:

Oryginał wadium należy złożyć w terminie do dnia 18.07.2014 r. do godz. 10:00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Plac Straży pożarnej 1,  63-100 Śrem – sekretariat, pokój nr 401

 

   Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy uwzględnić je w składanych ofertach.

Źródło informacji:
st.asp. Waldemar Walkowiak
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2014-07-11 12:14:51
Ostatnia zmiana:
2014-07-11 12:15:09