Zamknij okno

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie Wersja do druku Drukuj dokument

STATUS PRAWNY

Komenda Powiatowa PSP w Śremie została powołana na podstawie ustawy
z dnia 13 października 1998 r. "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną". (Dz.U. Nr. 133 poz 872 z 1998 roku.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej określa Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Podstawowe zadania Państwowej Straży Pożarnej to:
1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
2) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych
 
    lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
3) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk
    żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
4) kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony
    przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,
5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
6) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz
    ochrony ludności.
7) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie
    niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Podstawowymi aktami prawnymi wyznaczającymi zakres działania
i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej są następujące ustawy:


Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Zobacz także

ZEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE - Wybrane Ustawy i Rozporządzenia

Źródło informacji:
Mirosław Goryński
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2008-09-09 20:26:24
Ostatnia zmiana:
2008-09-10 16:08:56