Zamknij okno

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie Wersja do druku Drukuj dokument

MAJĄTEK KP PSP w ŚREMIE


Majątek KP PSP w ŚREMIE:

 

 

 

·         Majątek Komendy Powiatowej stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

·         Komenda Powiatowa prowadzi gospodarkę finansowo – materiałową według zasad określonych  w odrębnych przepisach.

 

·         Komendant Powiatowy realizuje akredytywy finansowe według zasad określonych  w odrębnych przepisach.

 


1. Grunty i położone na nich obiekty.   /przepraszamy aktualizacja/

- powierzchnia terenu : ………… m2
- budowla o łącznej wartości ………………………….. zł
- łączna powierzchnia użytkowa : ………………………… m2
- łączna kubatura : ………………….. m2

2.
Pojazdy
eksploatowane w Komendzie Powiatowej.
- 2 samochody gaśnicze o łącznej wartości ………………….. zł
- 2 samochody specjalne o łącznej wartości …………………  
- 1 samochód operacyjno rozpoznawcze o łącznej wartości …………………… zł
- 2 samochody operacyjne o łącznej wartości …………………… zł
Źródło informacji:
Mirosław Goryński
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2008-09-09 20:50:31
Ostatnia zmiana:
2008-10-28 01:14:02